Left Right
HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Uzmanlık Alanlarımız

1- Marka, Patent, Faydalı Modeller ve Endüstriyel Tasarımlar:

 • Sınai Mülkiyetlerden kaynaklanan her türlü Hukuk ve Ceza Davaları
 • TPE -YİDK iptal davaları
 • Hükümsüzlük davaları
 • Taklit Marka Patent ve endüstriyel Tasarımlar ile mücadele
 • İnternet yolu ile yapılan marka tecavüzlerinin defi, maddi ve manevi tazminat davaları.
 • İnternet arama motorları araç kullanılarak yapılan marka tecavüzlerinin engellenmesi
 • Markaların Korunması
 • Markaların Hükümsüzlüğü
 • Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Lisans Sözleşmelerinden kaynaklı davalar
 • Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli
 • Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli

Sınai Mülkiyetler ile ilgili olarak:

 • Delillerin Tespiti
 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat
 • Marka, Patent Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan
 • Sına Mülkiyet Hakkının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan
 • İlgili Kurum Kararlarının iptali davaları
 • Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük davaları
 • Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli davalar
 • Tecavüzün Giderilmesi davaları
 • Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli davalar
 • Tecavüzün Ref’i
 • Tecavüzün Tespiti
 • Menfi Tespit
 • Menfi Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan
 • Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli
 • Patent Lisans verme Ücretinin Tespiti)
 • Patent (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin
 • Sözleşmenin Uyarlanması
 • Tanıma ve Tenfiz

2- Sermaye Şirketleri Danışmanlık ve Ticaret Hukuku :

 • Haksız Rekabet Davaları
 • Ticari Sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Ticari Alacakların tahsili davaları
 • Ayıplı ifa
 • Genel Kurul Kararlarının iptali davaları
 • Şirket Kuruluşları, Sermaye Artırımları, Genel Kurul, Ana sözleşme tadilleri, şirket birleşmeleri, devralmalar.
 • Her türlü ulusal ve uluslar arası Ticari Sözleşmelerin İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanması,
 • Şirketlerin üçüncü şahıs tüzel veya gerçek kişiler ile aralarındaki tüm anlaşmazlıklarda hukuki destek ve davalarda temsil edilmeleri.
 • Alacakların takibi ve icra işlemlerinin takip edilmesi.

3- Gayrimenkul Davaları :

 • Tapu İptal ve Tescil davaları
 • Kadastro beyanlar hanesinin düzeltilmesi davaları
 • Kadastro hatalarının düzeltilmesi
 • Kazandırıcı Zamanaşımı davaları
 • 2B davaları
 • Tapu Kayıtlarının Düzeltilmesi

4- İcra İflas Hukuku

 • İlamlı, açık hesap, ilamsız, kambiyo takiplerinin hazırlanması ve takibi
 • Haciz tatbikleri
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi yolu ile icra takipleri
 • İcra İflas Kanunundan Kaynaklanan davalar
 • İflas ve İflas Erteleme davaları

5- Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Davaları:

 • Vergi İnceleme Temsil ve danışmanlığı
 • Vergi Davaları danışmanlığı
 • Vergi Uyuşmazlıklarının çözümü
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma temsil ve danışmanlığı
 • Özelge başvurusu konusunda destek sağlanması
 • Gümrüklerde alınan vergilere ilişkin uyuşmazlıklarda danışmanlık
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı

6- Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri ve Bağımsız Denetim

 • Yıllık Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannamesi ile eklerinin tasdiki (Tam Tasdik)
 • Katma Değer Vergisi İadesi ve Tasdiki İşlemleri,

Diğer tasdik hizmetleri

 • TÜBİTAK “Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu
 • Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartlarının korunduğunun tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri,
 • Yeminli Mali Müşavirlerin Yapmaya Yetkili Oldukları Diğer Tasdik İşlemleri.
 • Uygunluk Denetimi
 • İç Denetim