Left Right
HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Uzmanlık Alanlarımız

1- Marka, Patent, Faydalı Modeller ve Endüstriyel Tasarımlar:

 • Sınai Mülkiyetlerden kaynaklanan her türlü Hukuk ve Ceza Davaları
 • TPE -YİDK iptal davaları
 • Hükümsüzlük davaları
 • Taklit Marka Patent ve endüstriyel Tasarımlar ile mücadele
 • İnternet yolu ile yapılan marka tecavüzlerinin defi, maddi ve manevi tazminat davaları.
 • İnternet arama motorları araç kullanılarak yapılan marka tecavüzlerinin engellenmesi
 • Markaların Korunması
 • Markaların Hükümsüzlüğü
 • Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Lisans Sözleşmelerinden kaynaklı davalar
 • Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli
 • Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli

2- Sınai Mülkiyetler ile ilgili olarak:

 • Delillerin Tespiti
 • Menfi Tespit davaları( 3. kişi sınai haklarına karşı tecavüz oluşturmadığının tespiti)
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Marka, Patent Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan
 • Sına Mülkiyet Hakkının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan
 • Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Lisans yönetimi ve yurtdışından alınan lisans sözleşmelerinin yönetimi
 • Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli davalar
 • Tecavüzün Giderilmesi davaları
 • Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli menfi tespit davaları
 • Menfi Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan
 • Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli
 • Patent Lisans verme Ücretinin Tespiti)
 • Patent (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin
 • Sözleşmenin Uyarlanması
 • Tanıma ve Tenfiz

3- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

 • Ticari reklamların Reklam Kurulu kararları çerçevesinde denetimi ve hukuki yorumlanması
 • Ticari reklamların sağlık ve beslenme beyanları kuralları çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmetleri
 • Tüketiciyi yanıltıcı reklamların denetimi
 • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

4- Sermaye Şirketleri Danışmanlık ve Ticaret Hukuku :

 • Şirketin tüm kurullarının kararlarının, imalanan tüm sözleşmelerinin ve alınan tüm yönetimsel kararlarının hazırlanması ve hukuki denetimi ile şirket yönetimine tüm işlemlerinde hukuki destek sağlanması hizmetleri.
 • Yönetim Kurulu üyelerine ve tasfiye memuruna karşı sorumluluk davaları
 • Şirket ortağı tarafından açılacak şirketin Feshi Davaları
 • Rekabet yasağını ihlal sebebi ile tazminat davaları
 • Ticari Sözleşmelerden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar
 • Ticari Alacakların tahsili davaları
 • Fesih davaları
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davaları
 • Ayıplı ifa
 • Genel Kurul Kararlarının iptali davaları
 • Şirket Kuruluşları, Sermaye Artırımları, Genel Kurul, Ana sözleşme tadilleri, şirket birleşmeleri, devralmalar.
 • Her türlü ulusal ve uluslar arası Ticari Sözleşmelerin İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanması,
 • Şirketlerin üçüncü şahıs tüzel veya gerçek kişiler ile aralarındaki tüm anlaşmazlıklarda hukuki destek ve davalarda temsil edilmeleri.
 • Alacakların takibi ve icra işlemlerinin takip edilmesi.

5- Gayrimenkul Davaları :

 • Tapu İptal ve Tescil davaları
 • Kadastro ve beyanlar hanesinin düzeltilmesi davaları
 • Hazine aleyhine tazminat davaları
 • İpotek davaları
 • Kira Akdinden kaynaklanan her türlü davalar

6- İş Hukuku ve Arabuluculuk görüşmelerinde temsil

 • İşçi işveren arasında hizmet sözleşmesi sebebi ile oluşan tüm davalar
 • Arabuluculuk görüşmelerinde müvekkillerin temsili
 • Hizmet tespit davaları
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve güncellenmesi
 • İşçi sağlığı güvenliği açısından işyerlerinin hukuki denetimi faaliyetleri

7- Rekabet Hukuku

 • Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
 • Tekel ve Birlikte Hakim Durumun kötüye kullanılması
 • Haksız Rekabetten kaynaklanan davalar
 • Haksız rekabetten kaynaklanan ceza ve idari davalar 

8- Marka ve Patent Tescilleri

 • Tescil Başvuruları
 • Devirler
 • İtirazlar
 • Kullanım ispatları
 • Araştırma hizmetleri
 • Uluslararası marka ve Patent Tescil ve araştırma hizmetleri